Inwoners die stichting Duurzaam Zevenellen willen ondersteunen met een groter bedrag, gaven eerder aan te willen wachten tot de stichting een ANBI status heeft. Dit vanwege het belastingvoordeel dat dan mogelijk is.
De stichting heeft inmiddels een ANBI-status. Zie https://duurzaamzevenellen.nl/meedoen/doneren 
Van de grotere bedragen kan Stichting Duurzaam Zevenellen experts inschakelen voor adviezen en deskundige advocaten voor de noodzakelijk te voeren rechtszaken. Dit hebben we hard nodig om een tegenwicht te kunnen bieden aan de mooie verkooppraatjes van de bedrijven en overheidsbeleid dat ons onvoldoende beschermt.
Donaties die reeds gedaan zijn, kunnen ook nog meegenomen worden in de belastingaangifte.
Voor meer informatie over belasting en schenkingen zie de website van belastingdienst.nl en zoek dan op ‘schenken en schenkbelasting’.
Doneren kan op rekening nummer:
NL23TRIO 0320 6784 23 t.n.v. Stichting Duurzaam Zevenellen, met vermelding Donatie.
Samen gaat het ons lukken om Midden-Limburg gezond, veilig en leefbaar te houden!