Stichting Duurzaam Zevenellen

Over Zevenellen

Grote zorgen zijn er over afvalfabrieken op Zevenellen vanwege de gezondheidsrisico’s, stankoverlast, verontreiniging van ons drinkwater en de lucht die we inademen. de verkeersoverlast, de stikstoftoename en verdere teloorgang van de natuur.

De risico’s die u loopt

Stank, lawaai, stik-/, fijnstof, lozingen afvalwater, enorme toename zwaar vrachtverkeer zijn schadelijk voor de gezondheid, veiligheid en de natuur.
Lees verder

Nietsdoen is geen optie

Het vergunningenstelsel, de wetgeving, beleidsregels en het handhavingssysteem zijn niet voldoende om inwoners te beschermen.
Lees verder

Kansen op succes nemen toe

Kansen lijken te keren. Er komen steeds meer mogelijkheden om het recht op een gezonde en veilige leefomgeving op te ...
Lees verder

De fabrieken op Zevenellen en de te verwachten overlast

Hier vindt u een overzicht van de fabrieken, de te verwachten overlast en de status.
Lees verder

Vervuilende historie op Zevenellen gaat gewoon door

De PLEM liet zwaar vervuilde bodem (vliegas) achter en was meester in het ontduiken van voorschriften. Dit gaat gewoon door.
Lees verder

Documenten

Onderzoeken en analyses, beleidsstukken, wetten en procedures
Lees verder