De alliantiepartners

De volgende organisaties zijn alliantiepartner van Stichting Duurzaam Zevenellen

 • Dorpscomité Leeuwen.
 • Dorpsraad Buggenum.
 • Dorpsraad Swalmen.
 • IVN De Steilrand.
 • Milieu- en Heemkunde vereniging Swalmen.
 • Natuur- en Milieufederatie Limburg.
 • Stichting Behoud Leefmilieu Limburg.
 • Stichting Duurzaam Neer e.o.
 • Stichting Leefbaar Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem.
 • Studiegroep Leudal.
 • Wijkraad Herten.