Verhoeven metaalrecycling

 

Wat het bedrijf doet: Dit bedrijf verzamelt schroot, slaat deze op, sorteert ze en voert ze af per vrachtwagen. Buitengewoon verontrustend is het dat het bedrijf al, zonder dat een vergunning verleend was, gebouwd is. En het, terwijl het wist dat er geen op- en overslag mag plaatsvinden, toch sorteervakken aanlegde.

Te verwachten overlast

 • Lawaai overlast, vooral voor naastgelegen woningen.
 • Stofoverlast, vooral voor naastgelegen woningen.
 • Waterverontreiniging (Maas) .
 • Toename verkeersstromen.

Activiteiten stichting Duurzaam Zevenellen

 • 22-11-2021: Brandbrief naar de Gemeente Leudal i.v.m. start bouw bedrijf zonder vergunning. Hier komt geen reactie op.
 • 02-05-2022: Handhavingsverzoek ingediend door Dorpsraad en inwoners Berikstraat omdat de Gemeente Leudal niet reageerde op de Brandbrief.
 • Akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar de berekeningen in de vergunningaanvraag. De berekeningen in de vergunningaanvraag bleken niet te kloppen.
 • 14-04-2023: Bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening fase 1.
 • 14-08-23: Tijdens een hoorzitting hebben vertegenwoordigers van Dorpsraad Buggenum en aanwonenden het bezwaar toegelicht. Hoewel het uitgangspunt is dat op het terrein enkel containers geparkeerd mogen worden zijn de activiteiten in de vergunning zo onduidelijk beschreven dat er ook op- en overslag en andere activiteiten mogelijk zijn. Slechts enkel een melding activiteitenbesluit is nodig om vergunning-vrij de activiteiten toch te mogen uitbreiden. Er zijn daardoor geen mogelijkheden om te handhaven.
 • Vervolgstappen nadat duidelijk is wat met uitspraak Hoorzitting wordt gedaan door gemeente Leudal.

 Juridische procedure

 • 04-05-2022: Handhavingsverzoek bij gemeente Leudal.
 • 18-08-2022: Reactie op handhavingsverzoek.
 • 27-07-2022: Aanvraag omgevingsvergunning fase 1. Zaaknummer 2022-041404. Na bezwaar door aanwonenden en Dorpsraad Buggenum werd deze vergunning niet verleend. Het bedrijf vroeg daarna een vergunning aan enkel voor het parkeren van containers, als dan niet gevuld met schroot.
 • 29-11-22: Aanvraag omgevingsvergunning 2e fase, weegbrug en keerwanden.
  Omgevingsvergunning fase 2 niet verleend.
 • 28-02-23: Omgevingsvergunning fase 1 verleend.
 • 17-05-23: Bezwaarschrift ingediend.
 • 24-08-23: Hoorzitting.

Documenten

Brandbrief B&W vergunnigaanvraag metaalrecyclingbedrijf

Brief B&W gemeente Leudal verzoek handhaving metaalrecyclingbedrijf Verhoeven op Zevenellenterrein

reactie verzoek op handhaving + rapportage

017_Aanv_bezwaar_Bezwaar_omgevingsvergunning_ (3)

230801 gem Leudal zitting & verweerschrift

231024 gem Leudal bob hoorzitting

Aanvraag omgevingsvergunning 2e fase