Stank en gezondheidsproblemen

 

Alle afvalverwerkende fabrieken veroorzaken stankoverlast. |
Op Zevenellen komen meerdere afvalfabrieken bij elkaar die mest-, vuilnis-, compost- en andere afval verwerken. Daar gaat het enorm stinken.
Niet alleen aanwonenden en inwoners van Leudal krijgen daar last van, maar mensen uit heel Midden-Limburg. Zeker ook inwoners van Roermond, Swalmen en Beesel gezien de overheersende westen- en zuidwesten winden.

Atlas Leefomgeving
Uit onderzoek blijkt dat geur indirect leidt tot een breed scala aan gezondheidseffecten. Geur dringt vanuit diverse bronnen onze leefomgeving binnen. Als mensen een bepaalde geur als onaangenaam of bedreigend ervaren, ondervinden ze hinder in hun welbevinden en dagelijkse bezigheden. Het kan soms hun gedrag beïnvloeden en ertoe leiden dat mensen ramen sluiten, minder graag buiten komen en bezoek niet graag uitnodigen. In sommige gevallen leidt dit zelf tot sociaal isolement.
Maar ook kunnen mensen lichamelijke klachten overhouden aan stank. Denk aan hoestbuien, hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid. Dit kan leiden tot maagklachten, slapeloosheid en zelfs angst en depressie. Ook kunnen geurstoffen, net als alle chemische stoffen, een giftige werking hebben. Bij sterk prikkelende stoffen kan irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen optreden, al is dat meestal alleen het geval bij calamiteiten. Let wel, er bestaat geen relatie tussen giftigheid en geur. Stoffen zonder geur kunnen zeer giftig zijn.
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/wat-doet-geurhinder-met-gezondheid

GGD
Geurhinder en de stress die deze oplevert, kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Geurhinder kan ervoor zorgen dat je je gedrag aanpast: bijvoorbeeld dat je je ramen liever niet open zet, of dat je geen bezoek meer wilt ontvangen. Hinder zelf is ook een gezondheidseffect. Het zorgt voor boosheid, afkeer en kan een onprettig gevoel geven. Zo vermindert het je gezondheid.
Hoeveel last iemand heeft van een geur is natuurlijk afhankelijk van de geur zelf. Maar ook andere zaken kunnen een grote rol spelen, bijvoorbeeld of je gevoelig bent voor geur, of je gevoelige luchtwegen of luchtwegklachten (bijvoorbeeld astma) hebt, of je zelf maatregelen kunt nemen om minder last van de geur te hebben, of je weet dat de persoon of het bedrijf die de geur veroorzaakt maatregelen neemt om de hinder te verminderen, of je je zorgen maakt over de gezondheidseffecten van de lucht en of je verwacht dat de overlast in de toekomst nog erger wordt of juist afneemt. https://ggdleefomgeving.nl/overlast/geurhinder/#gezondheidseffecten-van-geur

Milieu centraal
Is een stof zelf niet schadelijk, dan kan de stankoverlast toch directe gevolgen hebben voor de gezondheid. Wie geuroverlast ervaart, voelt zich minder prettig, en dat kan psychische effecten hebben. Ook klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en slaapstoornissen komen voor. Een en ander hangt onder andere af van iemands gevoeligheid voor geur. Die is bij ieder mens anders.
Is de geurende stof wel schadelijk, dan kan de stof zelf ook gezondheidsklachten veroorzaken, los van klachten die ontstaan door geuroverlast. Sterk prikkelende stoffen kunnen de slijmvliezen irriteren van de ogen en de bovenste luchtwegen. Maar giftige effecten van geurstoffen komen in de woonomgeving bijna nooit voor.
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/gezonde-leefomgeving/stankoverlast/#gevolgen-van-stank-voor-de-gezondheid