Megaproces tegen Chemelot en toezichthouder

In oktober 2023 startte een megaproces waarbij zowel vier chemiebedrijven als de toezichthouder van Chemelot in Geleen zich bij de rechter moeten verantwoorden voor plichtsverzuim. Hierdoor zijn omwonenden in gevaar gebracht en is het milieu vervuild. De bedrijven en de toezichthouder moeten zich verantwoorden voor 7 zware ongevallen en milieudelicten.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft onder meer aan dat er op het bedrijventerrein onvoldoende wordt samengewerkt op het gebied van veiligheid, onvoldoende noodmaatregelen zijn getroffen, het aan onderhoud schort, werkinstructies ontoereikend zijn of niet werden opgevolgd en risico’s te laag werden ingeschat of over het hoofd gezien.
Hoewel Chemelot met beste chemiecomplex van Europa wil zijn, geldt dat blijkbaar niet voor hun doelen met betrekking tot de veiligheid van werknemers, omgeving en milieu.

Hetzelfde zien we ook gebeuren op Zevenellen dat volgebouwd wordt met zware industrie. Ieder bedrijf doet zijn  eigen ding. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het geheel. Er zijn te veel partijen die er iets van moeten vinden, waardoor het naar elkaar wijzen erg gemakkelijk wordt.

Maar ook nu weer toont deze rechtszaak aan dat bedrijven steeds meer onder de loep liggen. Als het niet door de verantwoordelijke toezichthouder gebeurt zijn er steeds meer andere partijen die opstaan.