Rechtsbijstandsverzekering inzetten

Bedrijven krijgen gemakkelijk vergunningen om zich op Zevenellen te vestigen omdat de vestigingskaders er zeer ruim zijn. Van de verantwoordelijke bestuurders van de Provincie Limburg en de gemeente Leudal is niet veel te verwachten. Zij scharen zich achter commerciële belangen en hebben nauwelijks oog voor leefbaarheid, gezondheidsaspecten en de natuur.
Vergunningen worden grotendeels verleend op basis van de informatie die bedrijven zelf verstrekken. Objectieve onderzoeken door de objectieve Commissie MER die de milieueffecten van een bedrijf beoordeelt worden bij diverse bedrijven omzeild. En zowel de Provincie als de gemeente Leudal zelf hebben te weinig expertise en menskracht om deze diepgaand te beoordelen.

Dat betekent dat we vaak moeten procederen willen we een leefbaar Midden-Limburg houden. Hiervoor hebben we de hulp van inwoners met een rechtsbijstandsverzekering nodig.

Inmiddels  is  een reservelijst opgebouwd van inwoners die hun rechtsbijstandverzekering willen inzetten. Die reservelijst is nodig om snel te kunnen handelen als een vergunning verleend is. De reactie termijn als een verguninning verleend is, is meestal 6 weken. En in die tijd moet er veel gebeuren.

Wat het voor u betekent als u zich aanmeldt om mee te procederen.

  • Op het moment dat een vergunning aan een bedrijf wordt verleend, bekijkt het stichtingsbestuur samen met de advocaat wie van de reservelijst de meest belanghebbende inwoners zijn.
  • De stichting neemt dan contact met hen op en legt uit welk bedrijf het betreft en welke overlast verwacht wordt. Op dat moment beslist u of u al dan niet mee wil doen.
  • Als u meedoet, neemt u zelf contact op met uw rechtsbijstandsverzekering om goedkeuring te vragen. Vanuit de Stichting krijgt u de informatie die u daarvoor nodig heeft. Bekijk zelf even wat de dekkingshoogte van uw verzekering is en welk eigen risico er geldt.
  • Als de verzekeraar de casus goedkeurt, krijgt u een machtigingsformulier waarmee u de advocaat machtigt om namens u op te treden.
  • De stichting schakelt een advocaat in die namens de inwoners gaat procederen.
  • Daarna is voor u het werk afgelopen. Stichting Duurzaam Zevenellen coördineert het gehele proces, stemt af met de advocaat en informeert u over de actuele status. en coördineert de vervolgactiviteiten.

Wil ook op de reservelijst komen, geef dan uw naam, woonplaats en emailadres door aan stichtingduurzaamzevenellen@gmail.com.