Het kan hier niet stinken volgens de meetmodellen

In het Brabantse Deurne, waar de vee-dichtheid ongekend hoog is, strijdt een groep bewoners meer dan 10 jaar voor een gezond leefklimaat. Ze hebben last van penetrante, zure dan wel weeïge geur van steeds grotere varkens- en kippenbedrijven. Het platteland is een agrarisch industrieterrein geworden waar de slechte luchtkwaliteit zorgt voor gezondheidsrisico’s.

Aankloppen bij de overheid heeft geen zin. De provincie vindt dat de gemeente faalt. De wethouder wijst naar Den Haag, maar is ondertussen zelf wel heel toeschietelijk met het toestaan van nieuwe megastallen.
Als de inwoners bij het bevoegd gezag navraag doen en proberen iets aan de overlast te doen, lopen ze vast. Zo kan een inwoner van Helmond geen rechtszaak beginnen, omdat het op de plek waar hij woont volgens de rekenmodellen niet stinkt.
De inwoners geven gelukkig niet op Lees: Rechter concludeert: De Staat beschermt inwoners onvoldoende tegen stankoverlast

Documenten