Elk bedrag is welkom

Om het werk goed te kunnen doen heeft stichting Duurzaam Zevenellen financiële middelen nodig voor het inschakelen van juristen en experts, het laten uitvoeren van onderzoeken, organiseren van bijeenkomsten, maken van communicatiemiddelen als flyers en posters. Zonder financiële middelen heeft de stichting minder slagkracht.
U kunt de stichting op de volgende manieren financieel steunen.

Eenmalige gift
Ook met kleinere bedragen zijn we blij. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld communicatiemiddelen en bijeenkomsten bekostigen
U kunt het bedrag dat u wil doneren als volgt overmaken.

  • Storten op rekening nummer NL23TRIO 0320 6784 23 t.n.v. Stichting Duurzaam Zevenellen, met vermelding Donatie.
  • Via: https://whydonate.com/nl/fundraising/steun-stichting-duurzaam-zevenellen-midden-limburg

Groter bedrag doneren, steun met belastingvoordeel de activiteiten van de stichting Duurzaam Zevenellen.
Van de grotere bedragen kan Stichting Duurzaam Zevenellen experts inschakelen voor adviezen en deskundige advocaten voor de noodzakelijk te voeren rechtszaken. Dat is nodig omdat de bedrijven die deskundigheid ook in huis hebben.
Een groter bedrag schenken is fiscaal aftrekbaar omdat de onze stichting een erkende ANBI-instelling is. ANBI staat voor algemeen Nut beogende instelling en als stichting is men vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Voor meer informatie over belasting en schenkingen zie de website van belastingdienst.nl en zoek dan op ‘schenken en schenkbelasting’.
Onze stichting is als erkende NBI-instelling verplicht jaarlijks een financieel verslag op onze website te plaatsen. Daarmee krijgt u als donateur inzicht wat wij met uw donatie doen.
U kunt het bedrag dat u wil doneren als volgt overmaken.

  • Storten op rekening nummer NL23TRIO 0320 6784 23 t.n.v. Stichting Duurzaam Zevenellen, met vermelding Donatie.
  • Via: https://whydonate.com/nl/fundraising/steun-stichting-duurzaam-zevenellen-midden-limburg

Zie hier Beschikking ANBI

Opnemen in testament
Wilt u stichting Duurzaam Zevenellen opnemen in uw testament dan hoeft u over uw schenking geen successierechten te betaling.