Onze ANBI aanvraag is nog lopende. De informatie op deze pagina wordt telkens geactualiseerd.

Het fiscaal nummer (RSIN) van de Stichting Duurzaam Zevenellen is: 865039495

Het beloningsbeleid van de stichting voor bestuursleden: de leden zijn vrijwilligers en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.