Industrieterrein Chemelot in Sittard-Geleen wil energieneutraal en emissievrij worden. Hoe ze dat willen bereiken? Door de vervuilende activiteiten te verplaatsen naar industrieterrein Zevenellen in Midden-Limburg. Dit speelt momenteel een rol bij de plannen voor een vuilnisfabriek die RWE op Zevenellen wil neerzetten voor  ontwikkeling van waterstof voor de energievoorziening van Chemelot.

De ‘opsplitstrategie’ is nu ook opgemerkt door de Commissie MER. Deze onafhankelijke commissie geeft aan dat het milieueffect rapport van RWE onvolledig is en moet ingaan op alle deelonderdelen van het proces. Dus ook op dat gedeelte van het proces dat op Zevenellen plaats vindt.
Bij de provincie blijft het echter heel stil na het MER advies. Stichting Duurzaam Zevenellen stuurde daarom samen met 11 alliantiepartners bijgevoegde brief naar de provincie Limburg. Ook de gemeenten Leudal, Roermond, Beesel en Peel en Maas kregen een brief met het verzoek er bij de provincie op aan te dringen het advies van de MER commissie volledig te volgen.  En enkel een omgevingsvergunning aan RWE FUREC te verlenen als het milieueffectrapport daaraan voldoet.

Brief aan GS en PS van de gemeente Limburg aangaande MER advies RWE Furec (4)